OVIDIU IOAN MĂRGINEAN - BIROU DE MEDIATOR

Medierea este o metodă nouă şi civilizată de stingere a conflictelor.

   Medierea este o procedură rapidă.

   Procedura de mediere ,reprezintă o metodă mai rapidă de rezolvare a litigiilor, conflictelor, neintelegerilor, disputelor, deoarece permite părţilor să îşi programeze şedinţele de mediere de comun acord, astfel încât un acord de mediere poate fi redactat si prezentat spre consfinţire completului de judecată , intr-un timp redus faţă de cazurile clasice . De cele mai multe ori , rezolvarea unei dispute se realizează in 1-3 şedinţe de mediere.

   Medierea este o procedură flexibilă.

   Programarea şedinţelor de mediere se face, de comun acord, de către mediator împreună cu părţile aflate în conflict şi celelalte persoane care au fost invitate la şedinţa de mediere (experţi, apărători, traducători, etc.), comparativ cu situaţia şedinţelor de judecată clasice  unde programarea următoarelor  întrevederi între părţi este făcută la date fixe de către completul de judecată, nelăsând părţilor posibilitatea să aleagă o dată anume pentru aceasta.

   Medierea este o procedură în care se respectă confidenţialitatea.

   Şedinţele de mediere , în general , au loc în biroul mediatorului care este obligat să ofere confidenţialitate şi să solicite tuturor părţilor perticipante la acest gen de şedinţe să semneze un acord de confidenţialitate. Totuşi , nu e obligatoriu ca astfel de şedinţe de mediere să aibă loc doar în aceste locaţii. Ele se pot desfăşura în orice alt loc care poate să asigure confidenţialitate părţilor. Mediatorul este obligat prin lege şi prin statutul profesional să păstreze confidenţialitatea tuturor şedinţelor de mediere. În acest mod orice  persoană este asigurată de faptul că discreţia şi reputaţia sunt garantate. 

   Medierea este procedura prin care părţile decid în totalitate soluţia de rezolvare a litigiului.

   Soluţia în rezolvarea conflictelor aparţine părţilor.

   În situaţia în care disputa ajunge în sala de instanţă, soluţia finală va fi dispusă de către judecator, în baza interpretării normelor juridice. Adesea soluţiile şi hotărârile luate de judecător nu sunt pe placul şi aşteptările părţilor. Mediatorul este liantul şi deschizătorul spre discuţiile constructive, pentru identificarea nevoilor şi dorinţelor ,astfel putem spune că medierea reprezintă o negociere asistată de o terţă persoană autorizată.

   Raportul dintre costuri şi beneficii este favorabil.

   Beneficiile importante in raport cu costurile rezonabile duc la un rezultat favorabil în astfel de situaţii, motivând alegerea procedurii de mediere pentru rezolvarea conflictelor în situaţii variate.

   Timpul economisit, rapiditatea rezolvării, confidenţialitatea oferită, discreţia şi stresul mult mai scăzut pentru aşteptarea  unui rezultat, păstrarea reputaţiei, participarea comună la găsirea soluţiilor, sunt beneficiile pe care le găsiţi alegând medierea. Totodată , dacă litigiul s-a soluţionat şi procesul s-a declasat , se poate recupera taxa de timbru. În ce priveşte costurile , acestea reprezintă onorariul mediatorului şi eventualele cheltuieli ocazionate de procesul de mediere ( dacă este cazul).

În multe cazuri, legislaţia oferă avantaje celor care apelează la procedura de mediere, astfel unele procese se suspendă, nu intervine prescripţia dreptului la acţiune,  pot fi evitate publicitatea negativă, măsurile reţinerii sau arestării, se evită cercetarea şi urmărirea penală.

   

 

Newsletter

 

Vizitati : www.mediatorsibian.freewb.ro

www.psihoterapiesibiu.freewb.ro