OVIDIU IOAN MĂRGINEAN - BIROU DE MEDIATOR

Medierea este o metodă nouă şi civilizată de stingere a conflictelor.

 • Standardul ocupațional al mediatorului
 • Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului de Mediere, cu modificările și completările ulterioare
 • Legea 192/2006, privind medierea și organiyarea profesiei de mediator, modificată și completată la zi.
 • Ordonanța de urgență 90/ 12,12,2012
 • Ghid pentru organizarea ședinței de informare privind medierea.
 • Legea 115/2012 pentru modificarea și completarea legii nr.192/2006 privind medierea și organizarea profesiei de mediator.
 • Strategia de dezvoltare a justiției ca serviciu public (2010-2014).
 • Directiva 2008/52/CE a Parlamentului European și a COnsiliului privind anumite aspecte ale medierii în materie civilă și comercială.
 • Codul european de conduită pentru mediatori.
 • Codul de etică și metodologie al mediatorilor autorizați.
 • Reguli de publicitate ale mediatorilor.
 • Legea 192/2006 privind medierea și organizarea profesiei de mediator, modificată și completată 

 

Newsletter

 

Vizitati : www.mediatorsibian.freewb.ro

www.psihoterapiesibiu.freewb.ro